Demokrati

Kultur och fritid
Kultur- och fritidssektorn är inte vad man brukar kalla en kommunal kärnverksamhet men eftersom mycket av det som sker inom området är helt eller delvis finansierat av oss skattebetalare gemensamt bör även hbtq-frågor lyftas inom dessa områden. Det handlar både om vilka krav som ställs på föreningar och organisationer fört att de ska kunna få bidrag från stat, landsting och kommun och om att stärka kunskaper och kompetens hos ledare i frivilligsektorn. Det är rimligt att ställa krav på föreningar (inte minst inom idrotten) att de till exempel arbetar aktivt mot homofobi och transfobi om de ska få bidrag. Organisationer som är direkt homofoba (kan förekomma bland t.ex religiösa organisationer) bör inte kunna komma ifråga för offentliga medel. Ett annat område som är betydelsefullt för unga är fritidsgårdar och därmed den personal som jobbar där. Det handlar om att skapa trygga och välkomnande miljöer med bra bemötande och synliggörande.

Arbetsgivare
I nästan hela Sverige är det den egna kommunen som tillsammans med landstinget är den största lokala arbetsgivaren. Här finns ett ansvar att ta politiskt för att se till att skapa arbetsmiljöer där diskriminering inte förekommer. Det handlar om att skapa ett arbetsliv där det går att vara öppen och en del av gruppen oavsett sexuell läggning, könsuttryck eller könsidentitet – i hela landet. Det finns dessutom inom vissa yrken en risk att det är brukarna eller kunderna som kan vara problemet till exempel för lärare i skolan varför även det perspektivet måste beaktas. Det finns olika vägar att gå och vi säger inte att något sätt är det enda. Det kan handla om att jobba med chefsutbildning, hbtq-policies, hbtq-certifiering, antidiskrimineringsplattformar etc.det viktiga är att frågan tas på allvar och lyfts upp på den lokala agendan.


Öppna moderater vill att:
– Ökade satsningar för arbete med våra grundläggande värderingar om alla människor lika värde.
– Rättsväsende och socialtjänst får ökade möjligheter att samverka.
– Väsentligt ökade resurser till försvaret och ett medlemskap i NATO för att värna vår frihet och våra värderingar