surrogatvärdskap

26 juli, 2022

Tillåt surrogatvärdskap 

Moderaterna vill leda vägen mot en mer jämlik familjebildning. Nu tar vi klivet framåt

Idag är det förbjudet med surrogatmoderskap i Sverige, det är något som Moderaterna tillsammans med sina sidoorganisationer Öppna Moderater, Moderata ungdomsförbundet och Moderata kvinnorna vill ändra på.

Barnlängtan och föräldraförmåga styrs inte av huruvida du är i en hetero- eller homorelation. Idag hamnar många familjer som skaffar barn genom surrogatmoderskap utomlands i en rättsosäker situation, där både föräldrar och barn hamnar i kläm. Den civilrättsliga lagstiftningen måste vara anpassad efter hur människor idag väljer att leva sina liv. 

Därför vill Moderaterna att altruistiskt surrogatmoderskap ska vara möjligt i Sverige. Precis som vid adoptioner bör det föregås av en omsorgsfull lämplighetsprövning. Moderaterna vill också att lagstiftningen ses över för att skapa en mer rättssäker och trygg situation för de som väljer att skaffa barn genom surrogatmoderskap utomlands.

Facebook
Twitter
WhatsApp
Telegram
Reddit