10 februari, 2023

Socialdemokraterna vill stoppa nya Regnbågsfamiljer

Även om framdriften i regnbågsfrågorna var obefintlig under Magdalena Anderssons regering har vi traditionellt sett kunnat lita på Socialdemokraterna som en bundsförvant när det kommer till hbtq-frågor. När partiet nu går hårdast fram i Sverige, längre än Vänsterpartiet och Sverigedemokraterna, i sin strävan att motarbeta för regnbågsfamiljer kommer vi att behöva omvärdera vår syn på S som regnbågspartner, det skriver Öppna moderater tillsammans med HBT-liberaler på Expressens debattsida.

Allt fler svenska familjer tar hjälp av en värdmamma utomlands. Antalet barn som kommer till Sverige är numera klart fler än antalet adopterade barn. För hbtq-personer har värdgraviditeter utomlands inneburit att en helt ny generation samkönade par haft möjlighet att bilda familj. I Sverige finns ännu inte den möjligheten på ett reglerat och säkert sätt.

Värdgraviditeter är en ideologisk fråga där Öppna Moderater och HBT-liberaler vill öka kvinnors beslutanderätt över sin egen kropp. Idag kan inte en kvinna i Sverige välja att bära någon annans barn, även om hon skulle vilja. Vi menar att varje kvinna måste ha rätten och möjligheten att få välja vad hon vill göra med sin kropp. Vi ser detta som en rättighetslagstiftning, men också rätten till en frihetlig familjebildning.

Tyvärr finns det platser i världen där lagstiftningen för värdmödraskap inte är bra.  Men betydligt fler berättelser finns där alla inblandade parter varit mycket stolta och nöjda med processen, där en kvinna kunnat hjälpa föräldrar att uppfylla deras högsta önskan. 

Trots säkra och etiska processer intensifierar socialdemokratin nu sin offensiv för att motverka att ofrivilligt barnlösa tar hjälp utomlands eller i Sverige i framtiden. S-försöken att motarbeta för regnbågsfamiljer har kommit smygandes. Först kom HBT-socialdemokraters obegripliga beslut att omöjliggöra för svenska gayföräldrar att ta hjälp av en värdmamma utomlands. Nu senast har S inkommit med en riksdagsmotion där några av partiets ex-ministrar vevar med osanningar kring värdgraviditeter och går längst i Sverige i sin strävan att motarbeta för regnbågsfamiljer.

I motionen uttrycker man att “Sverige har inte stängt dörren för att beställa barn från utnyttjade kvinnor i länder där fattigdomen grasserar”. 

De allra flesta som varit en del av en sådan här flerårig process med såväl prövningar kring fysisk och psykisk hälsa som ekonomi och livssituation tror vi ser med förfäran på den här typen av vänsterretorik hämtad från ingenstans. 

Vidare vill man i motionen att Sverige ska ta fram ett lagförslag om “ett aktivt förbud mot alla former av handel med barn och kvinnor i surrogatindustrin”.

Istället för att ha som överordnad åsikt att bakåtsträvande inskränka friheter bör politiken på det här området tvärtom moderniseras med en väl avvägd lagstiftning så att den passar dagens familjer.

Under tidsperioden från det att barnet anländer till Sverige fram till dess att föräldrarna blivit juridiska föräldrar är barnet enligt svensk lag rättslöst. Barnet kan stå helt utan vårdnadshavare under sin första period i Sverige. Det rimmar inte med barnkonventionen. Låt oss ta barnets rätt på allvar och få till trygga och säkra svenska förhållanden.

Självklart ska svenska kommande regler om värdmödraskap utformas noggrant för att säkerställa att tvång och påtryckningar inte förekommer. Vi vill se en omsorgsfull lämplighetsbedömning av såväl den tilltänkta värdmodern som de blivande föräldrarna. Frågan ska nogsamt utredas och tydliga regelverk ska tas fram.

Genom att tillåta altruistiskt värdmödraskap i Sverige stärker vi barns rättigheter. Dessutom kan vi hjälpa fler ofrivilligt barnlösa par och förbättra möjligheterna för hbtqi-personer att bilda familj.

Vi ser med förfäran på att Socialdemokraterna nu även i riksdagen vill verka för “ett aktivt förbud” mot alla former av värdgraviditeter. Med ett penseldrag vill ex-ministrar som Annika Strandhäll (S) och Anders Ygeman (S) med sin motion till riksdagen, 2022/23:2027, och med sin retorik skapa andra klassens barn i Sverige, vilket särskilt kommer drabba många barn i regnbågsfamiljer. Låt oss säga som det är – homofobin har på grund av det här fått fäste i Sveriges största parti.

Kim Nilsson, Förbundsordförande Öppna Moderater

Tobias Björk, vice förbundsordförande Öppna Moderater

Petra Douhane, andre vice förbundsordförande Öppna Moderater

Carl Otto Engberg, Förbundsordförande HBT-Liberaler

Maria Jern, 1:e vice ordförande HBT-liberaler

Anne-Marie Ekström, 2:e vice ordförande HBT-liberaler

Facebook
Twitter
WhatsApp
Telegram
Reddit