Förbundsstyrelsen

Kim Nilsson

Förbundsordförande

Tobias Björk

Vice förbundsordförande

Petra Douhane

Vice förbundsordförande

Joakim Storeide

Förbundskassör

Marcus Sköld

Förbundssekreterare

Peter Carlström

Ledamot

Sophia Ahlin

Ledamot

Peter Rimsby

Ledamot

Anette Heilbrunn Saxby

Ledamot

Elvira Löwenadler

Ledamot

Åsa Windahl

Ledamot