Om förbundet

Öppna Moderater är Moderaternas hbt-förbund. Vi vänder oss till alla som delar den moderata grundsynen och som tycker att det är viktigt att jobba med frågor som rör homo-, bisexuella, queera och transpersoner ur ett liberalt och frihetligt perspektiv.

Öppna Moderater jobbar inom Moderaterna och externt genom att delta i debatter, synas i media och finnas med på olika evenemang. Vårt syfte är att påverka Moderaterna och våra moderata beslutsfattare runt om i landet att driva en bra hbtq-politik med fokus på mångfald, likabehandling och individens rätt. Öppna Moderater har identifierat sex prioriterade politiska områden som vi arbetar med kontinuerligt som handlar om villkor för transpersoner, en modern familjepolitik med fler vägar till barn och familj, internationella frågor inklusive asylpolitiken, diskriminering och bemötande i vardagen med allt från skolan till äldreomsorgen samt hedersrelaterade frågor och HIV-frågor.

Öppna Moderater är ett levande förbund där vi bedriver regelbunden verksamhet för alla medlemmar och intresserade. Vi bedriver kampanj på Pride och andra hbtq-festivaler och arrangemang runt om i Sverige. Vi skriver artiklar, deltar i debatter och vi medverkar också i olika evenemang inom Moderaterna. Vår verksamhet är uppbyggd kring distrikt runt om i Sverige. Vi jobbar för att skapa distrikt och verksamhet på fler platser i landet.

Öppna Moderater som organisation har sin bakgrund i föreningen Gaymoderaterna som bildades i Stockholm 1979. Den föreningen bedrev verksamhet under en lång rad år. Under en period i slutet av 90-talet låg verksamheten nere innan en ny generation startade upp verksamheten igen 2001. Vid stämman 2003 beslutade Gaymoderaterna att byta namn till Öppna Moderater. Namnet valdes för att visa att nätverket jobbar brett för alla delar av hbtq-samhället och att organisationen är öppen för alla oavsett läggning som delar de moderata grundvärderingarna. Nätverket Öppna Moderater ombildades sedan vid stämman 2012 till ett rikstäckande förbund.

Öppna Moderater har varit pådrivande inom Moderaterna för en förändring av partiets hbtq-politik. Ett arbete som gett resultat. Öppna Moderater har bland annat motionerat till partiets stämma 2007 om könsneutrala äktenskap, en motion som bifölls och därmed blev Moderaternas politik. En politik som regeringen förverkligade. Öppna Moderater har även motionerat och fått stöd för en reformering av lagen om könsfastställelse.

2014

Statsminister Fredrik Reinfeldt (M) deltar i Stockholm Pride parad som första statsminister i Sverige någonsin.

2009

Moderaterna röstar för att införa samkönat äktenskap i Sverige

2003

Gaymoderaterna byter namn till Öppna Moderater

1979

Öppna moderater grundas under namnet Gaymoderaterna