31 juli, 2022

”Moderaterna ska leda socialdepartementet.”

Socialdemokraterna väljer konsekvent att inte prioritera hbtq-personer. Det skriver Kim Nilsson, Tobias Björk och Petra Douhane, företrädare för Öppna Moderater, Moderaternas hbtq-förbund.

Socialdepartementet är det viktigaste departementet för en modern hbtq-politik. Med en moderat socialminister finns både viljan och förmågan att genomföra reformer för en modern lagstiftning för hbtq-personer.

Vi anser att Moderaterna ska leda socialdepartementet i en borgerlig regering.

För det första: Moderaterna är det mest hbtq-vänliga av de partier som kan vara statsbärande i Sverige och leder dessutom det borgerliga regeringsalternativet.

För det andra: Moderaternas partiledare Ulf Kristersson är nu redo att bilda en moderatledd regering tillsammans med Kristdemokraterna. I en sådan regering är det självklart för oss i Öppna Moderater att socialdepartementet leds av en moderat socialminister. Moderaterna är den drivande liberala kraft som står för politisk förändring. Under åtta år har socialdepartementet styrts av Socialdemokraterna. På punkt efter punkt har de misslyckats med att genomföra viktiga hbtq-reformer.

Sveriges förra socialdemokratiska statsminister, Stefan Löfven, lovade i sin regeringsförklaring att genomföra en ny könstillhörighetslag. Men han klarade inte av att genomföra reformen. Den nuvarande statsministern Magdalena Andersson väljer att inte prioritera frågan. Något lagförslag har inte presenterats. Det gör att en ny könstillhörighetslag inte ser ut att bli verklighet om Socialdemokraterna får styra.

Idag är bromsmedicinerna för hiv så pass effektiva att det vid välbehandlad hiv inte finns någon risk för överföring av infektionen vid sexuella kontakter. Välbehandlad hiv kallas numera ofta för smittfri hiv. Det uppkomna läget gör att Sverige behöver en modern smittskyddslag och därför beslutade en enig riksdag för över ett år sedan att utreda den informationsplikt som finns i Sverige, det vill säga att den som har hiv men inte behandlas för det måste informera den hen ska ha sexuellt umgänge med. Men regeringen har inte tillsatt någon utredning.

Socialdemokraterna väljer konsekvent att inte prioritera hbtq-personer.

Det hedersrelaterade våldet och förtrycket av hbtq-personer blir alltmer synligt i Sverige. Barn och ungdomar riskerar att utsättas för konverteringsterapi, också kallad omvändelseterapi, som syftar till att ändra en individs sexuella läggning eller undertrycka en individs könsidentitet. Socialdemokraterna säger nu att de ska utreda hur Sverige ska kunna förbjuda konverteringsterapi. Som vi ser det är det mycket viktigt att ett sådant förbud blir verklighet så snart som möjligt.

Idag föds fler barn via surrogatmoderskap än vad det adopteras barn till Sverige. Skillnaden är att adopterade barn har en juridisk trygghet medan barn som är födda via en surrogatmoder i praktiken är rättslösa. Det är ett problem som berör hbtq-personer och som Socialdemokraterna vägrar att ta tag i.

Socialdemokraterna tycks utgå ifrån en förlegad typ av familjebildning – att en familj alltid består av mamma, pappa, barn. Moderaterna utgår ifrån en modern typ av familjebildning där varje familj är fri att själv definiera hur den ser ut, om den består av en mamma och en pappa eller kanske två mammor och två pappor. Sverige förtjänar en modern lagstiftning som är anpassad till en modern familjebildning. Vi vet att en moderat socialminister har både viljan och den politiska kompass som krävs för att genomföra de nödvändiga reformer vi alla förtjänar.

Vikten av fritidsaktiviteter som att spela slots https://slotogate.com/sv/slots/gates-of-olympus/ i familjekretsen betonades också.

Det räcker inte med tomma ord från riksdagens talarstol, nu är det tid för handling.

Kim Nilsson, förbundsordförande för Öppna Moderater.

Tobias Björk, vice förbundsordförande Öppna Moderater.

Petra Douhane, andra vice förbundsordförande Öppna Moderater.

Facebook
Twitter
WhatsApp
Telegram
Reddit