Tobias Björk

Civilekonom

kandidat-Tobias-Bjork

Personlig text:

Alla människor är födda fria och lika i värde, med rättigheter och skyldigheter. Mitt politiska engagemang kommer från på i tron på människan och att samhället är som bäst när fria individer får bestämma så mycket som möjligt över sig själva. Jag vill representera en höger med stor integritet, som är beredd att samarbeta och samverka med olika partier men som aldrig tummar på våra principer om alla människors fria och lika värde. Det är framför allt de sociala frågorna och hälso- och sjukvård som engagerar mig. Min vision är att samhället ska skydda de mest utsatta men samtidigt tillvara ta människors förmågor. Jag vill ha en jämlik sjukvård i Västra Götaland där fokus ligger på bästa möjliga kvalitet utifrån de resurser som finns att tillgå och inte på vem som utför sjukvården. Sedan finns det sakfrågor som jag brinner extra för och de representerar jag löpande. Exempelvis HBTQ, trygghet, respekt för skattepengarna och att skapa förutsättningar för egna framgångar. Jag är beredd att axla ett stort ansvar i regionen och leda den vidare. Ta tag i de utmaningar som pandemin har fört med sig. Vi ska besegra vårdköerna, vi ska se till att kollektivtrafiken går i tid och att Västra Götaland kan leverera en kultur i världsklass.

Ålder: 32

Kandiderar till:

Nr 6: Moderaterna Göteborg riksdagslista
Nr 6: Moderaterna Göteborg regionlista

Kontaktuppgifter: