Petra Douhane

Projektledare

kandidat-Petra-Douhane

Personlig text:

Jag vill med mitt brinnande intresse, entusiasm, driv och kunskap söka förtroendet för uppdraget att skapa en kommun där allas frihet spelar lika mycket roll. Det ska inte spela någon roll vart i kommunen du bor eller vart du kommer ifrån. Resan och målet är det primära för individen och tillsammans ska vi bygga en stark kommun där fler har en egenförsörjning. Skolorna i Lunds kommun ska hålla en god kvalité, elevhälsan behöver kompetenshöjning och mer resurser för att skolan ska vara för alla elever. I Lunds kommun ska vi har en nollvision på hemmasittare, alla ska ges förutsättning och stöd för att få en fungerande skolgång – vi behöver se möjligheter och spetskompetens och inte svårigheter och ointresse. Myndigheter, skola och sjukvård behöver ha ett brett och tätt samarbete. Personal i skolan behöver kunskap om neuropsykiatriska funktionsvariationer för att hjälpen och anpassningen skall kunna ges snabbt - hur vida barn och unga får stöd i skolan ska inte handla om hur mycket vårdnadshavaren orkar strida.

Ålder: 40

Kandiderar till:

Nr 13: Moderaterna i Lund kommunfullmäktigelista

Kontaktuppgifter: