Peteris Timofejevs

universitetslektor

kandidat-peteris-timofejevs

Personlig text:

Jag heter Peteris Timofejevs och är kontaktperson för Öppna Moderater i Västerbotten. Till vardags jobbar jag som universitetslektor i statsvetenskap vid Umeå universitet där jag undervisar bland annat i polisutbildningen. Denna yrkeserfarenhet och även mina egna erfarenheter av min uppväxt i Lettland har bidragit till att jag tror på vikten av att människor – oavsett deras läggning eller könsidentitet – ska känna sig trygga i samhället och att såväl kommunen som regionen ska motverka diskriminering i alla dess former. Mitt politiska engagemang på lokal nivå handlar om så självklara saker som att det ska finnas poliser på våra gator i Umeå och att alla ska få vända sig till polisen för att få skydd och hjälp. Likaså är hederskultur i alla dess förtryckande former en viktig fråga för mig, oavsett om det handlar om unga kvinnor och män som inte kan leva som de vill eller om ungdomar som hotas med tvångsomvändelseterapi. Då beroendeproblemen ofta sliter isär familjer, avser jag att verka för att kommunen utvidgar sin stödverksamhet till alla som lever tillsammans med personer med beroendeproblematik. På regional nivå verkar jag för att det är viktigt att de ungdomar som lider av könsdysfori ska få såväl utredning som behandling här i Västerbotten; Norrlands universitetssjukhus ska bibehålla dessa kompetenser som nu hotas av centraliseringsiver. Likaså avser jag att verka för att minska den byråkratiska bördan i regionen.

Ålder: 40

Kandiderar till:

Nr 23: Moderaterna Västerbotten Södra Regionvalkretsen
Nr 39: Moderaterna i Umeå kommunfullmäktigelista

Kontaktuppgifter: