Peter Carlström

Samverkansansvarig

kandidat-peter-carlstrom2

Personlig text:

Född och uppvuxen i norra Stockholm och har länge varit politiskt engagerad. Det började lokalt med ett stort intresse för den politik som kommer nära medborgaren. Som moderat politiker har jag profilerat mig för de sociala frågorna och har under en lång tid arbetat för frihet och jämlikhet inom den "mjuka" politik som direkt påverkar oss alla i vår vardag. Det kan vara allt från socialtjänst och äldreomsorg till HBTQ-frågor samt hälso- och sjukvård. Jag tror att det är viktigt att vi på ett tydligt vis lyfter in HBTQ-frågor som en del av politikens normala grundvalar, men samtidigt fokuserar på de områden som står ut. Exempelvis har vi ett föräldraförsäkringssytem som vi alla bidrar till, men alla kan inte välja att nyttja det. Vi behöver särskilja frågan om värdskapsarrangemang i ett större kontext, inte bara om möjligheten att skaffa barn, utan även ur ett rättvisepatos. Mitt politiska arbete kommer fortsätta sätta moderat politik i större sammanhang, med jämlikhet och jämställdhet som hörnstenar när vi stakar oss en ny väg, med en ny regerande makt.

Ålder: 32

Kandiderar till:

Nr 15: Moderaterna Stockholm län regionlista NordOst
Nr 21: Moderaterna i Täby kommunfullmäktigelista

Kontaktuppgifter: