Peter Carlström

Politisk sekreterare

Foto: Peter Pettersson
Foto: Peter Pettersson

Personlig text:

Kandiderar till:

Nr 15: Moderaterna Stockholm län regionlista NordOst
Nr 21: Moderaterna i Täby kommunfullmäktigelista

Kontaktuppgifter: