Marcus Sköld

politisk sekreterare

kandidat-marcus-skold

Personlig text:

Jag är en västgöte som numera bor i Kungsängen i Stockholms län. För mig är individens frihet att forma och leva sitt eget liv det allra viktigaste, oavsett sexuell läggning, etnicitet eller trosuppfattning och största anledningen till att jag 2005 började engagera mig i Moderaterna. Är även förbundssekreterare i Öppna Moderater, Moderaternas hbtq-förbund. Tekniska framsteg och människors fria vilja ska styra samhällsutvecklingen och miljöpolitiken. Det behövs krafttag för elförsörjningen genom att bl.a. premiera nya tekniker för kärnkraft. Infrastrukturen i Stockholms län måste förbättras genom bl.a. fler tvärförbindelser och Östra länken. Strandskyddet bör reformeras och ska vara en kommunal angelägenhet. Då kommuner har planmonopol kan de också bestämma var det kan byggas nära vatten. Vi lever i ett friare samhälle nu, jämfört med 50 år sedan, men det finns mer att göra. Individens frihet att leva som man vill är inte självklar och psykisk ohälsa bland unga, och då särskilt unga hbtq-personer, handlar bl.a. om detta. Region Stockholm har gjort satsningar för ungas psykiska ohälsa under denna mandatperiod, men mer måste göras. Personer som lever med hiv har idag så bra mediciner som gör att de har smittfri hiv. Informationsplikten för dessa bör därför tas bort, då denna enbart har en kontraproduktiv effekt. Andelen hbtq-personer bland äldre ökar och därför bör särskilda satsningar göras för att möta de behov som äldre hbtq-personer har för att få en värdig ålderdom.

Ålder: 52

Kandiderar till:

Nr 41: Moderaterna Stockholm län riksdagslista
Nr 5: Moderaterna Stockholm län regionlista Nordväst
Nr 4: Moderaterna i Upplands-Bro kommunfullmäktigelista

Kontaktuppgifter: