Kim Nilsson

Accounting Operations Director

kandidat-kim-nilsson

Personlig text:

Jag heter Kim Nilsson och jag är idag förbundsordförande för Öppna Moderater och sitter i Moderaternas partistyrelse. Mitt politiska engagemang bygger på fem huvudområden.

HBTQ: All form av diskriminering och hat och hot i samhället ska bort. Vi måste fokusera på att se till att våra samhällssystem inte är diskriminerande. Vi måste jobba med bemötande och respekt för varandra. Intolerans ska bytas mot tolerans och det måste även gälla i det politiska samtalet. Jag vill framförallt fokusera på frågor som rör frihet för alla HBTQ-personer, hedersproblematik och unga personers möjlighet att leva ett fritt liv.

Skolan: Valfriheten och individen måste stå i fokus i vår svenska skoldebatt. Kontrollen över svensk skola och vårt skolresultat behöver stärkas men det får inte gå ut över formen hur en skola ska få drivas.

Trygghet, brott och straff: Ökad trygghet där en ny kriminalpolitik är grunden för att staten ska kunna ta sitt fulla ansvar för det samhälle vi vill ha. Tryggheten är vår tids stora frihetsfråga. Jag vi särskilt lyfta brott som inriktar sig på din person, hatbrott, våld i nära relation och hedersbrott måste få större fokus på brottsoffret.

Företagande: Företagare är grunden för såväl jobb som skatteintäkter. Regelförenkling och en mer företagarvänligt inställning hos politiken blir viktig om vi vill lösa långtidsarbetslösheten och integrationsproblemen vi har i Sverige idag.

Prioritera skattemedel: Användandet av skattemedel måste ske ansvarsfullt. För att behålla legitimiteten i vårt system måste politiker alltid förvalta skattemedel med respekt. Prioriteringar måste göras och all typ av fusk måste förhindras.

Ålder: 42

Kandiderar till:

Nr 18: Moderaterna Stockholms stad riksdagslista
Nr 9: Moderaterna Stockholm kommunfullmäktigelista

Kontaktuppgifter: