Jonas Hellsten

Fastighetsskötare

kandidat-Jonas-Hellsten

Personlig text:

Moderaterna har en syn på samhällsutveckling med stora mått av frihet vilket är en trygghet för den enskilde individen. Politiken kan inte lösa alla problem men där politiken ska lösa de problem som bara politiken kan och därför måste lösa. I Moderaterna finner jag en vilja till att utveckla samhället med politiker som lyssnar men som inte är rädda för att också våga leda. Att våga göra bättre än förut. Moderaterna är för mig ett parti som verkligen inkluderar hela samhället i sin politik. Jag kandiderar till riksdagen då frågor som rättsväsendet, försvaret, landsbygden och skolan bara kan förändras på nationell nivå. Rättsväsende och försvar måste finnas där med rätt resurser för att hävda vår trygghet såväl internt som externt. Landsbygd och skola står som garanter för ett fortsatt svenskt välstånd. Det krävs mer arbete med att lyfta fram förhållandena för hbtq-personers möjligheter att få bli blodgivare, det hedersrelaterade våldet, psykisk ohälsa och suicidrisk och att kunna vara öppen på sin arbetsplats. Våra svenska grundläggande värderingar om alla människor lika värde måste omfatta alla! Region Halland är så mycket mer än bara sjukvård. Du ska ha nära till vårdcentraler med hög tillgänglighet för planerad vård. Vi moderater vill att du ska själv få välja den vårdgivare som är bäst för dig när du behöver hjälpen. För oss är det därför självklart att du har mer inflytande och mindre krångel! Jag vill jobba för en landsbygd där det ska gå att bo, verka och leva. För mig är det viktigt att stad och land förenas med vetskapen att de kompletterar varandra. Vi ska inte prata om ett vi-och-dom. Ett gott utbyte är grunden för ett välfungerande samhälle, där en stark svensk livsmedelsproduktion är central. Stad och land ska gå hand i hand! Nu får vi ordning på Sverige!

Ålder: 50

Kandiderar till:

Nr 6: Moderaterna Halland riksdagslista
Nr 4: Moderaterna Halland Halmstad-Laholm Regionvalkretsen
Nr 10: Moderaterna i Laholm kommunfullmäktigelista

Kontaktuppgifter: