Emil Jörgensen

Rektor

Kandidat-Emil-Jorgensen

Personlig text:

Att komma ut är ett stort steg för många av oss, för alltför många är det dessutom förenat med avståndstagande, förföljelse eller till och med livsfara, därför är det så viktigt att samhället står tryggt bakom hbtq-personer. Det får aldrig finnas någon tvekan om att Sverige och Moderaterna alltid står för ett jämställt samhälle där varje människa är fri att leva som den är. Våld mot hbtq-personer måste alltid beivras hårt, kriminalisera försök att omvända hbtq-personer, ge myndigheter kunskap om hbtq-personers livsvillkor, inte minst om de hedersrelaterade begränsningar unga kvinnor och män utsätts för. Jag heter Emil och är idag rektor på Oskarshamns folkhögskola. Jag är stolt över att få vara Öppna Moderaterns hbtq-kandidat i Kalmar län. Vi är Sveriges äldsta politiska hbtq-förbund, vi har kämpat för acceptans och tolerans i många år, jag tar gärna stafettpinnen och fortsätter lyfta hbtq-frågor i alla nivåer nästa mandatperiod.

Ålder: 44

Kandiderar till:

Nr 3: Moderaterna Kalmar län riksdagslista
Nr 6: Moderaterna Kalmar norra regionlista
Nr 4: Moderaterna i Oskarshamn kommunfullmäktigelista

Kontaktuppgifter: