Christian Holm Barenfeld

Konsult

kandidat-Christian-Holm-Barenfeld

Personlig text:

Jag är född och uppväxt Värmland och bor sedan länge i Karlstad. Mitt politiska engagemang bygger på individens frihet och att Sverige och världen är som bäst när folk ges möjlighet att bestämma så mycket som möjlig ät över sin egen vardag. Frihet, demokrati och mänskliga rättigheter har genomsyrat mitt politiska engagemang i såväl tiden i ungdomsförbundet, under min tid som riksdagsledamot mellan 2006-2018. Idag sitter jag i kommunsstyrelsen och är ordförande i vård- och omsorgsnämnden i Karlstad. Där genomsyras mitt engagemang av fokus på valfrihet, kvalitet och att de som är i behov av våra tjänster ska vara trygga och säkra att de får en omsorg av bästa kvalitet. I övrigt har jag fortsatt ett stort internationellt engagemang, gillar arbetslinjen och sänkta skatter.

Ålder: 46

Kandiderar till:

Nr 5: Moderaterna i Karlstad kommunfullmäktigelista

Kontaktuppgifter: