HBT i statsbudgeten 2021

2 december, 2021

En moderat budget för viktiga satsningar på hiv

En budget där moderaterna är med och prioriterar ger inte allt åt alla men satsar på de som verkligen behöver stöd.

Igår var det world aids day och det är tydligt att det fortsatt behövs insatser för att struktuerat arbeta med frågan. Med budgeten från M, KD och SD så får nu hiv-arbetet äntligen nya resurser. Området har nedprioriterats under åtta år av socialdemokratiskt styre, med bland annat halvering av anslagen. Nu vill vi moderater snarare öka resurserna. Vi vill höja ambitionen när det gäller upplevd livssituation för de som lever med hiv.

Stigmatisering runt hiv ska minska och en uppdaterad hiv-strategi ska genomföras. Sverige ska och kan ta ledartröjan i frågan med ett fokuserat hiv-råd.

Och informationsplikten ska bort! Det börjar närma sig två år sen beslutet i riksdagen blev en verklighet.

Statsministern med resterande regering har lätt att ta till de stora orden när det gäller orättvisor. De basunerar ut sina budskap och vänstermärkta Aftonbladet gör allt för att hjälpa de sina genom att agera megafoner. Men som vanligt så tror vänstern att ord löser problem, att ord trollar bort orättvisor och attityder. De verkar helt enkelt inte förstå att enda lösningen är genom prioritering och att tillskjuta medel.

Nu blir det tydligt att även RFSL i sin politiskt oberoende ställning misslyckas. Att inte ”jubla” över satsningen på grund av att Sverigedemokraterna står bakom budgeten visar på hur skadat Sverige är när det gäller politiken. Sakfrågorna som behöver lösas borde få stå i fokus och framgångarna ska hyllas oavsett vem som skriver under budgeten.

Vi saknar däremot berättigad kritik från RFSL mot regeringen att man inte genomför det riksdagen beslutat runt informationsplikten.  

Vi förstår att RFSL råder under sina kongressbeslut, det det som är demokrati. Men Cal Orres uttalande i QX är oroande. Man kan alltså inte jubla över framgången för alla som lever med hiv för att SD varit med och tagit fram de så väl behövda pengarna.

Vår fråga är om RFSL bara kan fira över bra hbtq-framgångar om det exkluderat att SD haft en syn i frågan. Hur ser man då till alla de förslag inom politiken som positivt påverkar allas liv där det råder en majoritet i riksdagen eller där SD stödjer ett rödgrönt förslag?

Vi vill också upplysa Cal och RFSL att budgeten alltid tas på ett år så kommentaren om kortsiktighet väljer vi helt enkelt avstå från att kommentera.

Öppna Moderater har agerat och kommer fortsätta att agera för att vi gemensamt driver igenom viktiga frågor för hbtq-personer. Och vi hoppas att RFSL fortsättningsvis firar alla framgångar oavsett vem som driver igenom det. Det är att vara politiskt oberoende.

Facebook
Twitter
WhatsApp
Telegram
Reddit