World Aids Day – När ska Stefan Löfvén genomföra sitt löfte från 2012?

 Dags för Stefan Löfven att börja leverera! När tillsätts utredningen om att ta bort informationsplikten för HIV Positiva!   Frågan om informationsplikt för HIV positiva har diskuterats och debatterats flitigt de senaste åren. Alltfler har insett det orimliga i att ha en informationsplikt för HIV positiva med knappt mätbara värden av virus. Informationsplikten har med…

Öppna Moderater lanserar Frihetspodden

Frihetspoddens programledare. Fr v: Petra Douhane och Kim Nilsson. Moderaternas HBTQ-förbund Öppna Moderater lanserar Frihetspodden som har fokus på HBTQ-frågor och individens rättigheter. Bland gästerna märks Anders Borg och Dominika Perszinski, Sören Juvas från Hiv-Sverige och RFSLs ordförande Deidre Palacios. – Pandemin har satt djupa spår i allas våra liv och vardag. Utöver alla som…

Våld i samkönade relationer måste uppmärksammas

I Corona-pandemins spår får vi larm om att våld i nära relationer ökar. Det är något som såväl regeringen och oppositionen har uppmärksammat. Josefine Malmqvist (M), riksdagsledamot och ordförande i Moderatkvinnorna har bland annat presenterat viktiga politiska förslag som nu blir än mer aktuella och nödvändiga. Moderaterna har också i sin budget avsatt dubbelt så…

Det är dags att undanta extremister från organisationsfriheten!

Moderaterna har i flera år förespråkat att Sverige bör införa en bredare kriminalisering som träffar de som aktivt deltar eller passivt stödjer våldsbejakande organisationers verksamhet.    Att yttrandefriheten är fundamental och därmed ska värnas, är vi alla överens om. Däremot kan extremism inte försvaras, oaktat var den kommer ifrån. Här måste vi ha en tydlig…

Svar på Cissi Wallins krönika i Expressen 1 maj

Den första maj hade Cissi Wallin en krönika i Expressen som illustrerades med en regnbågsflagga. Förbundsordförande i Öppna Moderater, Kim Nilsson, ihop med andra vice förbundsordförande för Öppna Kristdemokrater, Maria Hansson, har svarat på den och kräver tillbaka regnbågsflaggan. Texten var uppenbart negativ mot transkvinnor och då ska inte regnbågsflaggan användas, säger Kim Nilsson.  …

3 Maj – Regnbågsfamiljernas dag

  Den 3 maj är det Regnbågsfamiljernas dag som vi för andra gången in historien uppmärksammar i Sverige. Den internationella motsvarighet är International Family Equality Day, IFED, som sedan 2010 har firat mångfalden i dagens familjebildningar. Vi ser idag hur allt fler regnbågsfamiljer bildas och de blir en växande grupp i samhället. Familjebildning för hbtq-personer…