ÄLDRE

Alla äldre oberoende av sexuell läggning, könsuttryck eller könsidentitet ska garanteras en värdig omsorg – inom hemtjänsten och äldreomsorgen. Vi vill arbeta för en bred valfrihet som ger en omsorg som tar hänsyn till individers behov. Det är viktigt att höja kunskap och kompetens hos de som är medarbetare inom omsorgen.

Genom att vara positiva till mångfald och valfrihet inom äldreomsorgen ökar möjligheten för såväl äldre hbtq-personer som för andra grupper att kunna få leva och bo på ålderns höst i en välkomnande och positiv miljö bland likar. Något som är viktigt. Ett sätt att se till att öka mångfalden är att tillämpa LOV – Lagen om valfrihet. Med LOV kan det finnas möjlighet på många håll i landet att skapa äldreboenden och äldreomsorg som är nischad och riktad till olika grupper som hbt-personer eller äldreomsorg på olika språk etc. Mångfald och valfrihet är något alla kommuner borde bejaka och på så sätt sätta den enskilda människan behov i centrum.

Att behöva komma ut när man blir gammal och flyttar in på ett äldreboende kan vara jobbigt, att som hbtq-person flytta in på ett heteronormativt boende kan därför bli väldigt svårt. Det är viktigt människor har möjlighet att få åldras på samma sätt som man levt. Ju fler homosexuella som lever öppet kommer att på ålderns höst kräva att få fortsätta att leva öppet, vilket är det enda rimliga.

För att öka valfriheten för människor införde alliansregeringen den sk lagen om valfrihet (LOV). LOV ger kommuner och landsting som vill konkurrensutsätta verksamheter möjlighet att överlåta valet av utförare av omsorg- och stödverksamhet för äldre och för personer med funktionsnedsättning samt på hälso- och sjukvårdstjänster. LOV är en nödvändighet för att ska vara möjligt för hbtq-personer att kunna åldras som man har levat och få möjlighet att själv välja vård och annan omsorg.

Bara ett fåtal äldreboenden i Sverige är hbt-certifierade eller har medvetet jobbat med hbtq-frågor. Både kommunala och privata aktörer måste därför bli bättre på att möta hbtq-personers behov. Vi ser positivt på att det tas initiativ för att till exempel skapa riktade boenden för äldre hbtq-personer, sådana kan fylla en viktig funktion för den som vill. Det kan däremot inte vara den enda lösningen då det antagligen bara finns en marknad för det i de större städerna. Omsorgen måste vara bra för hbtq-personer i hela landet varför det över hela linjen behövs ett arbete med att öka hbtq-kompetensen. För att säkerställa att det måste de äldre få möjlighet att använda sin konsumentmakt genom ökad valfrihet. Att kommuner i hela Sverige jobbar med LOV (Lagen om valfrihet) ger ökade möjligheter för äldre hbtq-personer att själva kunna välja och hitta stöd som de känner sig bekväma med.

Många av de hbtq-personer som är i behov av äldrevård eller hemtjänst är uppväxta i en tid då homosexualitet betraktades som en sjukdom eller då det till och med var straffbart. Att vara öppen om sin läggning inför vård- och omsorgspersonalen kan kännas svårt – även för dem som har levt öppet. Par som lever i samborelationer eller äktenskap ska kunna fortsätta leva ihop även om en av dem behöver äldrevård.

 

Öppna Moderater vill att:

– hbtq-kompetensen stärks inom äldreomsorg och hemtjänst

– äldre hbtq-personer garanteras en värdig omsorg

– äldre garanteras rätt att välja inom äldreomsorg och hemtjänst

FRÅGA OSS!

Är det något du undrar över? Kontakta oss via det här formuläret så hör vi av oss till dig via mail.

EVENT

SENASTE NYTT