Moderaterna har i flera år förespråkat att Sverige bör införa en bredare kriminalisering som träffar de som aktivt deltar eller passivt stödjer våldsbejakande organisationers verksamhet

 

Att yttrandefriheten är fundamental och därmed ska värnas, är vi alla överens om.
Däremot kan extremism inte försvaras, oaktat var den kommer ifrån. Här måste vi ha en tydlig skiljelinje och våga stå upp för våra värderingar och våra medborgares trygghet.
I Sverige finns tre typer av extremism som vi alla behöver hålla gränsen emot och det är den vänsterextrema, den högerextrema samt den islamistiska extremismen.
Det gemensamma för dem är att de vill kontrollera och förändra samhället på ett sådant sätt, och till den grad, att det begränsar friheten, tryggheten och egenvärdet för var och en som inte redan är av samma uppfattning och de skyr få medel för att nå framgång.
Vi ser nu hur såväl höger- som vänsterextrema grupper flyttar fram sina positioner ytterligare.

 

Demokrati, social frihet och yttrandefrihet – värderingar som är naturligt rotade i vår moderata ideologi och omvärldsbild. Värderingar som däremot saknar samma naturliga utrymme inom ovan nämnda ideologier. Vi har ett ansvar att ta. Vi får inte låta det eskalera. Därför fortsätter vi att pressa regeringen för att kunna förhindra och minska dessa gruppers framfart.
Det behövs åtgärder på plats som är möjliga att tillämpa.

 

I Östgöta Correspondenten (8/5 2020) står att läsa  hur nazistisk propaganda satts upp på såväl fönster som dörr till RFSL:s lokaler i Linköping. Det är tionde gången det inträffar – bara i år.
I måndags (4/5 2020) märktes RFSL:s lokaler med skyltar från Nordfront. En nationalsocialistisk organisation som tillhör den våldsbejakande högerextremismen tar sig än en gång rättigheten att attackera en organisation vars tillämpning är kämpa för allas lika värde oavsett härkomst eller sexuella preferenser.
Vi behöver kunna begränsa möjligheterna för extremister likt dessa att fritt kunna verka i Sverige.

 

Den moderata regionpolitikern Irene Svenonius fick sitt hem vandaliserat genom att man sprejade avgångskrav mot henne på hennes husvägg. Det vänsterextrema nätverket Antifascistisk Aktion tog själva på sig dådet, utan minsta betänkligheter eller självkritik att man de facto attackerat en förtroendevald persons privatbostad med hemmavarande småbarn.
Det är ett allvarligt hot mot vår demokrati och är rent förkastligt att det där och då finns medmänniskor som försvarar dåd likt detta med att folkvalda har sig själva att skylla. 

 

Hur länga ska vi tolerera att dessa organiserade extremister inte begränsas i sin möjlighet att verka? När ska det bli förbud för att organisera sig emot demokrati och mot de mänskliga rättigheterna? 

 

Man behöver inte hålla med om allas åsikter, man behöver inte hålla med om alla organisationers- eller personers ideologiska kompass, beslut och färdriktning. Tvärtom, vi når bara utveckling om vi inte alltid är ense.
Däremot att stå som grupp, oavsett vilken, utanför någons bostad eller en verksamhetslokal och vandalisera i protest mot hur denne utför sitt uppdrag är enbart förföljelse, trakasserier och hot för att tysta meningsmotståndare och ingenting annat. 

 

Öppna Moderater vill därför se en kraftig begränsning i den här typen av organisationers möjlighet att fritt få verka. 

 

Kim Nilsson, förbundsordförande Öppna Moderater

Lukas Sveilis, ordförande Öppna Moderater Östergötland

Mats Fahlgren, vide ordförande Öppna Moderater Östergötland

Christer Mattson, Ordförande Öppna Moderater Stockholm

Izabelle By, Vice Ordförande Öppna Moderater Stockholm