Den 3 maj är det Regnbågsfamiljernas dag som vi för andra gången in historien uppmärksammar i Sverige. Den internationella motsvarighet är International Family Equality Day, IFED, som sedan 2010 har firat mångfalden i dagens familjebildningar.

Vi ser idag hur allt fler regnbågsfamiljer bildas och de blir en växande grupp i samhället. Familjebildning för hbtq-personer sker inte längre bara genom att homosexuella män och kvinnor gemensamt skaffar barn utan nu finns fler möjligheter för att bilda familj. Kvinnor får hjälp med insemination, män och par vänder sig utomlands för att genomgå surrogatprocesser och adoptioner. Det gemensamma är att barnlängtan skapar nya vägar till att bilda fler regnbågsfamiljer.

Vi ser hur det växer fram föräldragrupper och initiativ till att finna fler sociala sammanhang där familjer som delar samma erfarenheter kan mötas. Det startas till exempel också allt fler lösningar inom barnomsorgen i storstadsregionerna där familjer fritt kan välja förskola där acceptansen för regnbågsfamiljer är en självklarhet.

Hur är det då i generellt i Sverige med familjepolitiken för regnbågsfamiljer? Speglar system, lagar och regler verkligheten eller försätter vi familjer i situationer där framförallt barnen kan mötas av en diskriminering eller än värre möta en laglös verklighet.

Inom Öppna Moderater har vi satt upp ett mål att komma vidare med vår familjepolitik inför valet 2022. Det finns flera områden vi behöver ta stora steg inom, dels på kort sikt dels på lång sikt. Det är viktigt att göra nödvändiga strukturella förändringar men samtidigt lösa de problem som finns här och nu.

Frågor som vi bland annat kommer belysa är köns- och antalsneutrala lagar. Ett barn borde kunna ha fler vårdnadshavare än 2 och könet på dessa bör absolut inte spela någon roll från lagens sida. Den fria rörligheten inom EU måste försvaras och barn ska inte behöva adopteras av en fastställd vårdnadshavare i ett annat land, bara för att familjen består av ett samkönat par. Ett annat exempel är att föräldrapresumtion borde vara könsneutralt vilket det inte är idag. Vi behöver se på ersättningssystem för vårdnadshavare och då också öppna upp för möjlighet att spegla dagens regnbågsfamiljer och framtidens familjekonstellationer. Det behövs också göras förändringar i lagen för att säkra den juridiska situationen för barn och familjer som bildas genom surrogatarrangemang, och detta oavsett om vi i Sverige kommer tillåta altruistiskt surrogatvärdskap eller inte.

Det här var ett axplock av vad vi arbetar med för tillfället och vi tror och hoppas att vi kommer ha flera områden där vi finner politisk enighet med såväl vårt eget moderparti Moderaterna såsom andra hbtq-förbund och deras partier.

Öppna Moderater ser fram emot att kunna presentera viktiga och nödvändiga förslag när vårt politikutvecklingsarbete är klart. Målet är självklart att göra livet för regnbågsfamiljer mer rättvist och jämställt i ett modernt samhälle där alla familjer är lika mycket värda.

 

Kim Nilsson, Förbundsordförande Öppna Moderater

Sophia Ahlin, Vice förbundsordförande Öppna Moderater

Tobias Björk, Vice förbundsordförande Öppna Moderater

Anette Heilbrunn Saxby, Ansvarig för området familjepolitik i politiksutvecklingsarbetet