Kallelse till Öppna Moderaterna i Västernorrlands årsmöte.

 

Datum: Fredag 6 mars 2020.

Tid: kl. 16.00.

Plats: Partilokalen i Sundsvall, Storgatan 1.

 

Årsmötet avser verksamhetsår 2019.

Alla medlemmar är varmt välkomna på årsmöte med fika.

Kallelsen går ut via mail.  Om ni vill kontrollera era kontaktuppgifter kontakta ombudsman Peter Sjöbom, 070-337 36 02, peter.sjobom@moderaterna.se

Eventuella motioner ska vara inlämnade till sekreterare senast 1 mars, se kontaktuppgift längre ner.

Bifogat i kallelsen finner ni förslag på föredragningslista.

Verksamhetsberättelse och ekonomisk rapport för 2019 samt verksamhetsplan och budget 2020 och valberedningens förslag till styrelse kommer att finnas tillgängliga vid årsmötet. Om ni önskar ta del av handlingarna i förväg kontakta sekreterare.

 

OBS! Det konstituerande styrelsemötet kommer att hållas i direkt anslutning till årsmötet.

 

Välkomna!

 

/Styrelsen

 

Aktuell styrelse:

 

Ordförande: Per Wahlberg.

Vice ordförande: Anna Strandh Proos.

Sekreterare: Anna Strandh Proos.

Kassör: Bertil Swensson.

Ledamot: Erik Örberg.

Ledamot: Johanna Sjöblom.

Ledamot: Agnes Björk.

 

Har du/ni några frågor gällande detta, önskemål om att ingå i styrelsen eller något annat – kontakta omgående:

 

Anna Strandh Proos, sekreterare, 073-078 96 98. anna.strandhproos@pol.kramfors.se

 

Kontakt valberedning, Viktoria Jansson viktoria.jansson@moderaterna.se