Varmt välkommen 15/1

Thomas Pettersson håller ett föredrag om otryggheten och brottsligheten. Kan den byggas bort?

Efter föredraget håller Öppna Moderater ett mingel med lite kallskuret och vin. Medlemmar i Öppna Moderater erhåller 2 glas vin, övriga betalar självkostnadspris.

Väl mött!

Öppna Moderater Väst