Det är positivt att regeringen väljer att satsa pengar på att ta fram en handlingsplan för HBTQ-personers lika rättigheter och möjligheter. Vi kommer noga följa arbetet med planen och ser fram emot att få bidra med viktig input, frihetliga reformer och ett tydligt fokus på individen.

Regeringens pressmeddelande tar bland annat upp att dagens lagstiftning inte är anpassat efter regnbågsfamiljers behov. Här hoppas vi att arbetet handlingsplanen kan leda till att frågan om alturistiskt surrogatmödraskap kan lyftas fram igen. Tidigare har regeringen sagt nej till detta och inte heller tryggat regelverket för de barn som föds utomlands. Detta är en viktig fråga för Öppna Moderater som vi kommer att fortsätta att driva.

Pressmeddelandet nämner också den psykiska ohälsan och det är ett viktigt område att fortsätta arbeta med i synnerhet när vårdköerna växer till bland annat landets BUP avdelningar.

Vi ser fram emot när regeringen presenterar det nya förslaget runt könstillhörighetslagen då den drastiskt kan påverka livssituationen för transpersoner på ett positivt sätt.

Regeringen kommer att bjuda in till dialog kring handlingsplanens innehåll och vi förväntar oss möjligheten att få bidra till det arbetet. Vi kommer att stå upp för en borgerlig och frihetlig HBTQ-politik och vi kommer aldrig acceptera att denna handlingsplan blir en skrivbordsprodukt som inte används ute i verkligheten.

Kim Nilsson, förbundsordförande
Sophia Ahlin, vice förbundsordförande
Tobias Björk, vice ordförande

Regeringens pressmeddelande finner ni här.