Moderaternas EP-toppkandidat Tomas Tobé och Öppna Moderaters förbundsordförande Kim Nilsson skriver på QX Opinion om viktiga HBTQ-frågor som Moderaterna kommer driva i Europaparlamentet. 

Tomas och Kim skriver bland annat:

”Under de senaste åren har vi fortsatt att driva en ambitiös hbtq-politik i riksdagen. Vi har gjort satsningar för att minska psykisk ohälsa, förstärka arbetet mot hedersförtryck och hatbrott, och vi har öppnat för ett reglerat surrogatmödraskap.

Arbetet för att stärka hbtq-personers rättigheter måste nu fortsätta i Europa. Många andra medlemsländer har inte gjort samma framsteg som Sverige. Det bör vi driva opinion för att förändra. Europa ska vara tryggt – för alla. Därför kommer Moderaterna föra en tydlig politik i Europarlamentet för hbtq-personers rättigheter.”

Hela artikeln finner ni här.