Öppna Moderaters förbundsordförande Kim Nilsson skriver tillsammans med Fredrik Saweståhl, (M) kandidat i EP-valet och ordförande European Centre Right LGBT+ Alliance, i Jönköpings-Posten om vikten av att EU:s biståndspolitik behöver få ett HBTQ-perspektiv. 

Kim och Fredrik skriver bland annat:

”Ett effektivt och välfungerande bistånd måste vila stabilt på respekten för de mänskliga rättigheterna. Vi har ett ansvar att flytta fram positionerna för mänskliga rättigheter var helst vi kan. Där är det viktigt att inkludera hbtq-personers rättigheter. Hbtq-rättigheter är mänskliga rättigheter. Det får det aldrig råda något tvivel om från EU:s sida. Det är därför rätt att ställa krav och vara tydliga. Bistånd utan krav är kontraproduktivt och ett oansvarigt svek mot oss som skattebetalare.”

Hela artikeln finner ni här.