Bra HBTQ-politik enligt vem?

Igår presenterades RFSLs valrapport inför Europaparlamentsvalet den 26 maj. Undersökningen tar fasta på hur respektive parti röstat under den senaste mandatperioden jämfört med RFSLs ståndpunkt.

Öppna Moderater tycker självklart att det är positivt att HBTQ-frågorna lyfts upp på den politiska agendan i EP-valet. Men det är beklagligt att undersökningen ger en skev bild av den HBTQ-politik som partierna driver.

Resultatet baseras på hur de 20 svenska ledamöterna har röstat i av RFSL utvalda resolutioner jämfört med hur RFSL själva ställer sig i frågeställningen. Moderaternas tre ledamöter har röstat i samstämmighet med RFSL vid 69,2% av tillfällena. Det som bör uppmärksammas är att fler av de svenska partierna endast har 1 ledamot vilket gör att den enskilde individens syn kan ge 0 eller 100% i samsyn för hela partiet. Värt att notera är att de Moderata ledamöterna oftare gått emot partigruppen (EPP) i omröstningarna.

Den andra delen av rapporten visar hur respektive partis toppnamn ställer sig i olika frågeställningar rörande HBTQ frågor. Här har de Moderata ledamöter som svarat på enkäten en högre samsyn med RFSL (72,5%). I den undersökningen så är Moderaterna det enda parti som ökat andelen gemensamma ställningstaganden med RFSL. S, L, C och V har faktiskt snarare tappat något i den mätningen.

Frågan blir ändå om det per automatik är en HBTQ-politik i världsklass bara för att man delar syn med RFSL.

För oss Moderater är det viktigt att värna om den fria rörligheten inom EU, ökat tryck på lagstiftning mot hatbrott och diskriminering och en trygg asylprocess för HBTQ-personer.

Det vi däremot inte är beredda att ge upp är familje- och civilpolitik till europanivå att lagstifta om. Vi har bland annat sett hur diskussioner runt föräldraförsäkring har gått totalt fel. Sverige har plötsligt snarare riskerat få en försämrad lagstiftning. Vissa frågor ska och bör vara en nationell angelägenhet så länge vi har en så pass bredare och öppnare syn på jämställdhet och individens frihet än resten av medlemsländerna.

Om ni vill läsa mer vad våra toppkandidater tycker finns Öppna Moderaters intervjuer med kandidaterna här.

Kim Nilsson,
Förbundsordförande Öppna Moderater