Vid förbundsstämman i Malmö beslutade stämman om den valplattform som Öppna Moderater ska använda sig av i EP-valrörelsen fram till valdagen den 26 maj.

Öppna Moderaters fokusområden i denna valrörelse är:

– Den fria rörligheten
– Asyl och migration
– Bistånd och ekonomiskt stöd
– Sexuell och reproduktiv hälsa
– Familjepolitik
– Trygghet

Öppna Moderaters EP-valplattform ’Kom ut i ett hoppfullt Europa’ finner ni här.