Eftersom vi snart närmar oss valet till europaparlamentet den 26 maj tänkte vi under kommande veckor presentera toppkandidaternas syn på hbtq-frågorna.

Vi börjar med ettan på Moderaternas valsedel: Tomas Tobé. Till vardags sitter Tomas som vice ordförande i EU-nämnden och han har tidigare bland annat varit partisekreterare och ordförande i justitieutskottet. Tomas Tobé blev 2008 utsedd till Årets Homo av tidningen QX.

1. Hur ser du på Öppna Moderater och vad vi kan bidra med i valrörelsen inför valet till Europaparlamentet och vår roll inom Moderaterna mer generellt?

– Jag är själv medlem i Öppna Moderater eftersom det är viktigt för att utveckla Moderaternas och Sveriges hbtq-politik men också för att det kan ge stöd till hbtq-personer som är politiskt aktiva.

Öppna Moderater har en väldigt viktig roll i valrörelsen till Europaparlamentet. Det handlar både om att lyfta våra frågor i valet givet utvecklingen i delar av Europa men också för att bidra till att ge Moderaterna fler väljare.

2. Finns det några hbtq-frågor som du som ledamot i Europaparlamentet särskilt vill uppmärksamma och driva?

– Att stå upp för våra rättigheter och motverka hat mot hbtq-personer i hela Europa. Hbtq-familjers rättigheter är en hjärtefråga men också att använda EU:s makt i världen genom att till exempel ställa krav på hbtq-rättigheter i EU:s biståndspolitik.

3. En fråga som vi från Öppna Moderater tidigare uppmärksammat rör den fria rörligheten och reciprocitet i lagar kopplat till att länder har olika äktenskapslagar, vilket kan försvåra för hbtq-personer att flytta mellan länder. Hur anser du att detta problem ska lösas?

– Jag tycker att könsneutrala äktenskap ska accepteras inom hela EU.

4. Situationen när det gäller mänskliga rättigheter för hbtq-personer har stärkts de senaste åren, men det finns också en trist och utveckling som går bakåt på olika håll. Även inom EU finns medlemsländer, där hbtq-frågorna inte tas på allvar. Vad kan och bör Europaparlamentet göra åt detta och vad anser du är lämpligt?

– Europaparlamentet kan belysa den här utvecklingen och vara en kraft som driver övriga EU att agera. EU är trots allt ett samarbete som vilar på vissa grundläggande värderingar och i dessa inryms rättigheter för hbtq-personer. Konkret så bör EU-medel till länder som inte respekterar EU:s grundläggande värderingar kunna stoppas och EU bör även överväga rättsliga konsekvenser.

5. Utvecklingen är än värre i vissa länder utanför EU. Vad kan och bör Europaparlamentet och EU göra i relation till detta och hur ser du på det?

– Vi bör driva på för att hbtq-personers rättigheter prioriteras när det kommer till exempelvis bistånd och ställa hårda krav på länder som vill samarbeta med EU. Det är också viktigt att lyfta upp hbtq-personers rättigheter vid politiska högnivåmöten.

6. En gemensam asylpolitik efterlyses av många, här finns som vi ser det en risk att det kan urholka hbtq-personers möjligheter att komma till Europa. Finns det en risk här och vad kan och bör vi göra åt det?

– Risken finns men det beror på hur den genomförs. Jag vill se ett gemensamt europeiskt kvotflykingsystem. Ett sådant system kan förhoppningsvis bidra till att hbtq-personer kan få sina asylansökningar prövade på ett mer rättssäkert sätt än vad som sker idag.

7. Öppna Moderater har tillsammans med systerorganisationer inom andra EPP-partier bildat ett nätverk för att jobba med hbtq-frågor. EPP har en hel del att bevisa i dessa frågor – hur tror du det är möjligt att påverka EPP i en positiv riktning och kan du som moderat ledamot i Europaparlamentet bidra till en positiv utveckling?

– Ett nätverk inom EPP är en utmärkt arbetsmetod tycker jag. Ju fler inom EPP som arbetar med dessa frågor ju större chans har vi att påverka vår partigrupp åt rätt håll. Jag kommer självklart att ta varje given chans att argumentera för min syn på saken inom EPP.

8. I Europaparlamentet finns en tvärpolitisk hbtq-grupp – hur ser du på samarbete med den?

– Jag vill vara aktiv i denna tvärpolitiska grupp eftersom den blir ännu viktigare om fel politiska krafter förstärks i Europavalet.

Stort tack Tomas för att du tog dig tid att besvara dessa frågor. Lycka till i valrörelsen! Vi ser fram emot att kampanja för att Moderaterna ska få så många mandat som möjligt!