Nu är det snart bara en månad kvar till Europaparlamentsvalet och vi fortsätter vår serie med utfrågningar av Moderaternas toppkandidater kring deras syn på HBTQ-frågor. Nu har turen kommit till nummer två på den moderata valsedeln i EP-valet: Jessica Polfjärd. Jessica är ordförande för Nordiska rådets svenska delegation och hon har tidigare bland annat varit gruppledare i riksdagen.

1. Hur ser du på Öppna Moderater och vad vi kan bidra med i valrörelsen inför valet till Europaparlamentet och vår roll inom Moderaterna mer generellt?

– Jag är stolt över att vi har öppna moderater i vårt parti, som har tydligt fokus aldrig viker i frågor om HBTQ frågor. Alltid viktiga i valrörelser men kanske extra viktiga framöver med början i EP-valet då vi ser att mänskliga rättigheter, frihet och liberala värden utmanas från höger och vänster. Då måste moderaterna, i alla former, vara tydliga i våra värderingar och visa vägen.

2. Finns det några hbtq-frågor som du som ledamot i Europaparlamentet särskilt vill uppmärksamma och driva?

– Moderaterna som parti kommer alltid att stå upp för allas rätt att älska vem vi vill. Stå upp mot andra europeiska länder som går åt fel håll men också som en kraft i världen genom de politikområden där vi kan förändra andra länder, Utrikespolitiken tex.

3. En fråga som vi från Öppna Moderater tidigare uppmärksammat rör den fria rörligheten och reciprocitet i lagar kopplat till att länder har olika äktenskapslagar, vilket kan försvåra för hbtq-personer att flytta mellan länder. Hur anser du att detta problem ska lösas?

– EU-domstolen har beslutat att alla länder måste ge samkönade par samma rörelserättigheter som heterosexuella par inom unionen. Detta måste förstås följas när det gäller efterlevnaden.

4. Situationen när det gäller mänskliga rättigheter för hbtq-personer har stärkts de senaste åren, men det finns också en trist och utveckling som går bakåt på olika håll. Även inom EU finns medlemsländer, där hbtq-frågorna inte tas på allvar. Vad kan och bör Europaparlamentet göra åt detta och vad anser du är lämpligt? 

– Europaparlamentet ska agera när rättigheter kränks som tex när man uppmanade Ryssland att utreda rapporter om att HBTQ-personer torterats i Tjetjenien.

5. Utvecklingen är än värre i vissa länder utanför EU. Vad kan och bör Europaparlamentet och EU göra i relation till detta och hur ser du på det?

– Samla sig som en kraft och göra detsamma i andra samarbeten där Sverige ingår men också använda sig av biståndspolitik, utrikespolitik och sanktioner. 

6. En gemensam asylpolitik efterlyses av många, här finns som vi ser det en risk att det kan urholka hbtq-personers möjligheter att komma till Europa. Finns det en risk här och vad kan och bör vi göra åt det?

– Moderaterna har uppmärksammat att det kan vara så att de med störst skyddsbehov inte fått möjligheterna att komma till ett nytt land. Vi tror att ett kvotflyktingsystem fullt ut skulle göra det mer rättvist för dem med skyddsskäl.

7. Öppna Moderater har tillsammans med systerorganisationer inom andra EPP-partier bildat ett nätverk för att jobba med hbtq-frågor. EPP har en hel del att bevisa i dessa frågor – hur tror du det är möjligt att påverka EPP i en positiv riktning och kan du som moderat ledamot i Europaparlamentet bidra till en positiv utveckling?

– Som svensk moderat så ser jag det som en skyldighet att stå upp för rätt värderingar i EPP-gruppen. Det är där vi måste börja för att få gehör från fler länder. Som ni riktigt påpekar så behövs det göras ett arbete även inom EPP-gruppen.

8. I Europaparlamentet finns en tvärpolitisk hbtq-grupp – hur ser du på samarbete med den?

– Alltid positivt att man kan jobba gemensamt men tror också att den måste vara just tvärpolitisk så den inte får slagsida och kidnappas från något håll. Varför jag gärna engagerar mig för att stå för moderata värderingar.

Stort tack Jessica för att du tog dig tid att besvara Öppna Moderaters frågor. Lycka till i valrörelsen!