I dag finns vaccinationsprogram för HPV för flickor då HPV-vaccin förebygger livmoderhalscancer. Det är bra och viktigt. Men det är otillräckligt. Vaccination borde erbjudas till fler grupper – pojkar, män som har sex med män och personer som drabbats av hiv.

”Vissa av de cancerformer som HPV-viruset kan orsaka drabbar framförallt män som har sex med män”. HPV-vaccin är effektivt och därför anser Fredrik Sawestål, Öppna moderader, att vaccineringen borde omfatta även dessa grupper.

 

Detta tycks det råda bred enighet kring ändå händer inget. Det är dags att sluta släpa benen efter sig och få detta på plats nu. HPV-vaccin skyddar mot vissa av de cancerformer som framförallt drabbar män som har sex med män. Dessutom är risken hög att drabbas även hos personer som lever med hiv. Ökningen som finns av de typer av cancer som kopplas till HPV har lett fram till allmän vaccinering i en rad andra länder som Kanada, Österrike och Australien.

 

Då pojkar också drabbas av HPV och för smittan vidare bör de självklart vaccineras. Dessutom bör riskgrupper prioriteras som män som har sex med män och personer som bär på hiv.

 

Det nationella vaccinationsprogrammet i Sverige måste därför utökas. Att så ännu inte skett är ett problem men ett problem som går att lösa snabbt om viljan finns. Det finns idag en uppbyggd infrastruktur för att vaccinera flickor. Att utöka till pojkar och till riskgrupperna män som har sex med män och personer som bär på hiv innebär att omfattningen ökar men det borde ändå vara hanterbart att få på plats.

 

Fredrik Saweståhl, Förbundsordförande Öppna Moderater – Moderaternas hbtq-förbund