Härmed kallas Ni till distriktsstämma för Öppna Moderater Väst söndagen den 24e februari 2019 kl 1300 på Moderaternas kansli Otterhällegatan 2 i Göteborg.

Anmälan till stämman skall vara distriktet tillhanda senast den 21e februari kl 1800.

Anmälan sker via följande länk: https://goo.gl/forms/Ru2qEuemYHZhvRto2
Alternativt till email: oppna.vast(at)moderaterna.se

Program:
1300 Inledning av ordförande Patrik Nordin
1310 Stämmotal av Marie-Louise Hänel Sandström
1340 Stämman öppnas
1430 Stämmomiddag enligt tradition (Rökt lax med kokt potatis)

Handlingar skickas ut ca 3 dagar innan stämman. Handlingar kommer även finnas på plats i pappersform på stämman.

Väl mött!!!

Hälsningar
Styrelsen Öppna Moderater Väst