Den folkomröstning som hållits i Rumänien i syfte att förbjuda samkönade äktenskap må ha misslyckats då endast 20 % av väljarna röstade, men det betyder inte att faran är över eller att arbetet för hbtq-personers rättigheter i Europa kan vila.

Vi behöver tvärtom ha en tydlig och klar politisk linje på alla nivåer för lång tid framöver för att skapa ett Europa där vi alla kan leva i frihet oavsett vem man är och var man bor. Vi moderater är beredda att ta den kampen.

 

Det borde vara otänkbart att ett land i Europa – en EU-medlem – 2018 genomför en folkomröstning för att stoppa en minoritets möjligheter till att vara fullt ut delaktiga i samhället. Tyvärr är verkligheten en annan. Ivrigt påhejade av den av korruptionsskandaler utskämda Socialdemokratiska regeringen i Rumänien drevs folkomröstningsspektaklet igenom. Försöket att ändra grundlagen för att stoppa samkönade äktenskap i framtiden föll dock då det krävdes ett valdeltagande på 30 % för giltighet och det stannade på 20 %. Försöken att använda homofobi och hbtq-personer som slagträn lär dock inte upphöra.

 

Vi har sett detsamma även i Slovakien där Socialdemokraterna i regeringen drivit på för att stoppa och förbjuda samkönade äktenskap och försvåra för hbtq-personer. När det går dåligt är det en tacksam minoritetsgrupp att slå på.

 

Det är dock inte bara Socialdemokrater i Europa som politiskt ger sig på hbtq-personer och hotar med elände om människor får lika rättigheter. Det gör också partier till höger. Vi ser det i Ungern, Polen och Litauen. Pikant nog så har Socialdemokraterna i Sverige haft förtvivlat svårt att tala klarspråk och rikta den skarpa kritik som behövs mot sina partivänner och systerpartier ibland annat Rumänien. Vi moderater har varit tydliga och skarpa i vår kritik mot Ungern där det ansvariga partiet dessvärre ännu är med i samma partigrupp i Europa som vi. Vi håller linjen i Europa och det behöver alla sansade partier i Sverige göra.

 

Sverige och andra som förstår vikten av att ha öppna samhällen där minoriteter som hbtq-personer kan leva fullvärdiga liv på samma villkor som alla andra har ett gemensamt ansvar att stå upp för att hbtq-rättigheter är mänskliga rättigheter såväl inom som utom EU. Att Rumänien med flera använde homofobi och attacker mot hbtq-personers rättigheter som legitim politik måste fördömas och leda till konsekvenser på europeisk nivå och också på bilateral nivå mellan Sverige och de länderna och mellan svenska partier och systerpartier i de länderna. Hbtq-kampen i Europa är inte över. Vi moderater fortsätter ta kampen!

https://www.qx.se/samhalle/opinion/171251/qx-opinion-hbtq-kampen-inte-over-i-europa/