Förbundsordförande Fredrik Saweståhl skriver på QX Opinion om viktiga trygghetsreformer som Moderaterna vill genomföra för att HBTQ-personer ska kunna känna sig tryggare och firare i vardagen. 

”Moderaterna är partiet med den mest omfattande politiken för att återupprätta trygghet och lag och ordning. Det är också vi som med vår samlade politik och våra riktade förslag på hbtq-området tar tryggheten för hbtq-personer på största allvar.”

”På samma sätt är vi mycket tydliga med att vi också ser att hedersvåld och hedersförtryck drabbar hbtq-personer – som ofta är en extra utsatt grupp. Vi vill se krafttag mot detta med en helt egen brottsrubricering, en ny kategori i lagen för att visa att det är allvar nu.”

Hela debattartikeln finns att läsa här: https://www.qx.se/samhalle/opinion/170201/oppna-moderater-vi-tar-tryggheten-for-hbtq-personer-pa-allvar/