Förbundsordförande Fredrik Saweståhl och vice ordförande Jenny Edberg har skrivit en insändare i NT om viktiga reformer som syftar till att förbättra HBTQ-personers livssituation i Sverige. 

”Vi vill skapa ett Sverige där du tryggt kan röra dig fritt, hålla hand med vem du vill och öppet kunna visa din kärlek. Där du kan lita på en bra skola, trygg sjukvård och en god service på äldre dagar, oavsett sexuell läggning, könsidentitet eller könsuttryck. Vi moderater har politiska förslag och en reformvilja som gör det möjligt. Vi tar tag i Sverige.”

”Hbtq-personer är en riskgrupp när det gäller psykisk ohälsa och självmord. Undersökningar visat att unga hbtq-personer ofta riskerar att må sämre än andra och löper större risk att drabbas av till exempel kränkningar eller diskriminering i skolan eller på fritiden. Detta måste också motverkas. Här finns tydliga förslag från Moderaterna som ordentligt ska korta väntetiderna för barn och unga och förbättra tillgången på skolsköterskor och kuratorer.”

Hela artikeln finner ni här: http://www.nt.se/asikter/insandare/kom-ut-i-ett-hoppfullt-sverige-om5418205.aspx