Ordföranden i borgerliga HBT-förbund och tidigare Pride-ordföranden ger stöd till föreningen Stockholm Prides beslut att inte låta partiet Medborgerlig samling har tält i årets Pride Park: ”Ingen har rätt att åka snålskjuts på Stockholm Prides varumärke,” skriver de och hoppas även på en ”konstruktiv diskussion” mellan de två aktörerna.

Det nystartade partiet ”Medborgerlig samling” har en partiledare som gjort transfoba uttalanden, bland annat om att T och Q inte har med hbtq att göra och att trans skulle vara en ”livsstil” och inte handla om könstillhörighet.

Mot bland annat den bakgrunden har föreningen Stockholm Pride, en festival till för just alla hbtq-personer, valt att tacka nej till partiets förfrågan om att delta som utställare inne på Stockholm Prides festivalområde. Precis som man alltid tackar nej till förfrågningar från organisationer som man bedömer inte delar den av medlemmarna beslutade värdegrunden om att stå upp mot homofobi och transfobi, mot rasism och för alla människors lika värde.

Hela artikeln: https://www.qx.se/samhalle/opinion/165765/qx-opinion-ingen-rattighet-att-aka-snalskjuts-pa-prides-varumarke/