Regelverket kring föräldraskap måste fullt ut göras jämställt och könsneutralt utan någon som helst diskriminering. Detta för att alla, oavsett sexuell läggning och könstillhörighet ska ha rätt till föräldraskap och privatliv på samma villkor som gifta heteropar.

Det är ovärdigt ett modernt land som Sverige att ha en familjelagstiftning som diskriminerar HBTQ-personer.

Den 1 januari 2019 föreslås regeringens nya lag om assisterad befruktning och föräldraskap träda i kraft. Denna nya lag kommer innebära ett försämrat rättsläge för transpersoner, som kommer diskrimineras då regeringens nya lagstiftning tar bort faderskapspresumtionen och låter den ersättas med fastställelse genom bekräftelse eller dom.

https://www.na.se/artikel/opinion/debatt/oppna-moderater-ge-sverige-en-konsneutral-foraldraskapslagstiftning