Kvinnors ges inte rätten att bestämma över sina egna kroppar. Människor som längtar efter barn och familj förvägras möjligheten att få det stödet i Sverige. Riksdagsbeslutet den 13 juni att rösta ner motioner från Moderaterna om att öppna upp för surrogatmödraskap i Sverige var en missad chans. 

En ohelig majoritet i riksdagen bestående av Socialdemokraterna, Sverigedemokraterna, Miljöpartiet, Kristdemokraterna och Vänsterpartiet har valt att stå kvar i gårdagens politik och förneka att verkligheten för länge sedan sprungit förbi. Nejet är också ett uttryck för att vuxna kvinnor i Sverige faktiskt inte får bestämma fullt ut över sina egna kroppar. Det är uppseendeväckande att de partier som sitter i den så kallade feministiska regeringen ägnar sig åt den här typen av moralkonservatism.

https://www.jp.se/article/debatt-fel-av-riksdagen-att-saga-nej-till-surrogatmodraskap/