Med anledning av regeringens fortsatta nej kring frågan om surrogatmödraskap skriver Öppna Moderater på QX Opinion.

”Biträdande justitieminister Heléne Fritzon har meddelat att regeringen säger nej till surrogatmödraskap. ”Att bära ett barn ska vara fritt från påtryckningar. Det ska inte vara möjligt att använda tvång mot till exempel en närstående kvinna. Det ska inte heller finnas utrymme för att man ska kunna betala sig fram” är de tyngsta argumenten för ett nej.

Men det är just det som är poängen med att tillåta altruistiskt surrogatmödraskap i den svenska hälso- och sjukvården: att inte ”tjäna pengar” på det.  Att reglera så att varken kvinnokroppen eller barnet ska vara en handelsvara. Regeringens nej är också ett kraftfullt uttryck för att ta ifrån kvinnor beslutanderätt över sin egen kropp. Det är uppseendeväckande att den så kallade feministiska regeringen ägnar sig åt den här typen av moralkonservatism.”

Hela artikeln går att läsa här: https://www.qx.se/samhalle/opinion/157494/regeringens-nej-ar-ett-nej-till-barn-som-tillkommer-genom-surrogat/