Nyligen kom beskedet om att det ska tillsättas en statlig utredning för att se på om Sverige likt många andra moderna länder ska införa ett tredje kön. Det skulle möjliggöra för de som har behovet att registrera sig som något annat än man eller kvinna. Öppna Moderater välkomnar att utredningen tillsatts och vi hoppas att den landar i att ett system med tre kön blir verklighet precis som i flera jämförbara länder.

En viktig anledning till att införa ett tredje kön är de barn som föds med oklar könstillhörighet. Som varken kan kategoriseras som man eller kvinna. Ett sådant tillstånd kallas för intersexualism, inom läkarvetenskapen benämns det DSD (Disorder of sex development). För de barn som föds med det här tillståndet kan problem uppstå. Det är vanligt att redan från början försöka bestämma barnets kön och inte vänta, i synnerhet i de fall där en synlig variation av könsorganen finns. En operation kan därför göras under barnets första levnadsveckor. Det kan leda till stora bekymmer och onödigt psykiskt lidande för barnet under uppväxten.

Ytterligare ett juridiskt kön skulle kunna innebära en respit för de barn som föds med oklar könstillhörighet så att oåterkalleliga beslut inte tas under barnets första levnadsveckor. I ett samhälle där vi har slutat tvångskorrigera människor i andra sammanhang måste vi sluta korrigera barn med oklar könstillhörighet.

Ytterligare ett juridiskt kön är en möjlighet också för människor som inte känner att de passar in i dagens juridiska könssystem. Därför är det rimligt att skapa en juridisk möjlighet att tillhöra ett annat kön än kvinna eller man.

Detta är en reform som inte berör stora grupper av människor men som för de som är berörda skulle spela oerhört stor roll. I debatten har det raljerats över att det minsann finns viktigare saker att jobba med. Men Socialdemokraternas och regeringen Löfvens tillkortakommanden när det gäller polisen, vården, tryggheten osv hanterar vi bäst genom att byta regering. Vi kan ändå samtidigt göra en viktig insats för att ge en liten grupp människor ett bättre liv.

Frågan är heller inte apart jämfört med omvärlden som också antytts i debatten. En rad andra länder har på olika sätt möjliggjort ett tredje kön som Danmark, Tyskland, Australien och Nya Zeeland, Sydafrika och Indien.

Vi hoppas nu att utredningen kommer tillbaka med ett genomförbart förslag och vi kommer att jobba för att säkerställa att Moderaterna ställer sig bakom ett realistiskt införande av ett tredje kön.

Fredrik Saweståhl, Förbundsordförande
Jenny Edberg, Vice förbundsordförande
Edith Escobar, Vice förbundsordförande
Jonas Hellsten, Distriktsordförande ÖM Halland
Patrik Nordin, Distriktsordförande ÖM Väst
Sophia Ahlin, Distriktsordförande ÖM Sydost
Tobias Pettersson, Distriktsordförande ÖM Jönköping
Christer Mattsson, Vice distriktsordförande ÖM Stockholm
Anders Sundbeck, Vice distriktsordförande ÖM Halland
Hannes Kataja, Distriktsordförande ÖM Västmanland
Alex Ward Slotte, Förbundsstyrelseledamot
Robert Mellberg, Förbundsstyrelseledamot
Johan Bergquist, Förbundsstyrelseledamot
Öppna Moderater – Moderaternas hbtq-förbund

 

Artikeln är bland annat publicerad på HelaHälsingland.se: http://www.helahalsingland.se/opinion/insandare/tre-ar-battre-an-tva-kon-alltsa och i Sundsvalls Tidning: http://www.st.nu/opinion/insandare/tre-kon-ar-battre-an-tva-varfor-tvangskorrigera-barn-med-oklar-tillhorighet .