Fredrik Saweståhl, Jenny Edberg och Edith Escobar från Öppna Moderaters förbundsstyrelse skriver på Dala-Demokratens debattsida om behovet av reformer som stärker HBTQ-familjers rättigheter. 

”Det är uppenbart att de delar av familjepolitiken som öppnar för hbtq-personer att bilda familj är för snäv. Det finns mer att göra och det är hög tid att komma vidare – det är trots allt snart 2018. Tre olika frågor sticker ut på det familjepolitiska området surrogatmödraskap, adoptionsmöjligheter och föräldraskapspresumtion.”

Hela artikeln går att läsa här. http://www.dalademokraten.se/opinion/debatt/debatt-oppna-moderater-tillat-surrogatmodraskap-och-infor-konsneutral-foraldraskapspresumtion