Med anledning av Transgender Day of Remembrance (20/11) skriver Fredrik Saweståhl, Edith Escobar och Alex Ward Slotte på QX debatt om behovet av politiska reformer för att stärka transpersoners rättigheter. 

”Hbtq-personer och inte minst transpersoner löper risk att utsättas för diskriminering. Vi i Öppna Moderater menar att detta handlar om okunskap och dålig attityd. Vi vill att kunskapen om transpersoner och deras villkor ökar i samhället. Detta är inte minst viktigt i skolan och i vården. Unga transpersoner måste kunna vara sig själva i skolan. Transpersoners hälsa och de problem de kan möta i vården måste tas på allvar och vården ge ett bra och mänskligt bemötande. Äldre transpersoner måste känna att de kan få stöd och vid behov omsorg med ett bra bemötande och respekt för den egna friheten. Detta kan inte uppnås endast med lagstiftning utan även genom att ge vårdpersonal utbildning. Med kunskap kan attityder förbättras.”

Hela debattartikeln hittar ni här: https://www.qx.se/samhalle/opinion/153335/transpersoner-behover-fler-reformer-och-tydlig-kamp-mot-diskriminering/