Idag skriver Fredrik Saweståhl, Robert Mellberg och Tobias Björk från Öppna Moderaters förbundsstyrelse på tidningen Norrans debattsida om situationen för asylsökande HBTQ-personer. 

”Hbtq-personer är utsatta för omfattande förföljelse och förtryck i många länder, och behöver möjligheter att bygga en framtid i trygghet och säkerhet.

Öppna moderater och våra systerorganisationer i nätverket ”The European LGBT Alliance” riktar därför följande uppmaningar till EU och EU-länderna.

  • Gör hbtq-personer på flykt till en prioriterad grupp i mottagandet i Europa.
  • Säkerställ en rättssäker och fungerande asylprocess för hbtq-flyktingar i hela EU.
  • Se till att det finns en samsyn och ett gemensamt förhållningssätt kring hur hbtq-personer som söker asyl ska mottas.
  • Samverka för att stärka kunskapen om hbtq-flyktingar och deras situation, både i EU:s medlemsländer och i tredje land.”

Hela artikeln går att läsa här: http://norran.se/asikter/debatt/ge-hbtq-flyktingar-fortur-till-europa-921684