Representanter för en rad hbtq-organisationer inklusive Öppna Moderater skriver på QX Opinion som en reaktion på attackerna mot en rad Pride-firanden. Vi kräver att kommuner, landsting, regioner, riksdag och regering börjar agera och dra åt samma håll för en agenda som tydligt tar ställning för att HBTQ-rättigheter är mänskliga rättigheter. Den frihet vi HBTQ-personer har uppnått måste försvaras av alla demokratiska krafter. 

Hela artikeln finner ni här: https://www.qx.se/samhalle/opinion/150494/hbtq-rorelsen-pa-qx-opinion-vi-ar-under-attack-vi-behover-hjalp-att-forsvara-var-frihet/