I samband med den internationella dagen mot homofobi och transfobi 17 maj (IDAHOT). Presenterade den internationella hbtq-organisationen ILGA sin årliga ranking över hur läget är för hbtq-personer och deras rättigheter i Europa. Sverige som för några år sedan var i den absoluta toppen parlerar nu på plats 12.

 

Rankinglistan ger oss ett bra tillfälle att reflektera över hur utvecklingen ser ut när det gäller hbtq-frågor på hemmaplan såväl som i andra länder.

 

Vi har självfallet kommit väldigt långt i Sverige när det gäller öppenhet och möjligheter för homo- och bisexuella, transpersoner och queera. Det är också glädjande att andra länder i Europa gjort stora framsteg, men det är ingen ursäkt för att slå sig till ro. Det finns fortfarande mer att göra i Sverige. Det är inte en positiv utveckling för Sverige att vi är frånkörda av Malta och Norge och passerade av Kroatien.

Det finns ett fortsatt behov av reformarbete. Vi behöver fortsätta modernisera familjepolitiken och lagreglera och tillåta surrogatmödraskap i Sverige, införa föräldraskapspresumtion så att båda parter blir automatiska föräldrar tull sina barn, stärka transpersoners möjligheter genom att synliggöra dessa i svenska lagar och också friskförklara transsexuella och arbetet mot hatbrott behöver förbättras och skötas systematiskt i hela landet.

Vi var många som var bekymrade och befarade att Sverige skulle tappa styrfart i hbtq-frågorna när statsministern redan från början dumpade hbtq-frågorna på Kulturdepartementet och den helt oerfarna kulturministern Alice Bah Kuhnke (MP). Frågor om mänskliga rättigheter och mångfald är inte en kulturfråga det är en central fråga för politik och bör behandlas därefter. Nu är det upp till bevis. Det är dags att regeringen vaknar i hbtq-frågorna så att Sverige klättrar tillbaka till toppen av länder för hbtq-personer att leva i. Det är så vårt Sverige ska vara.

 

Fredrik Saweståhl
Förbundsordförande
Öppna Moderater – Moderaternas hbt-förbund