Våga se hedersförtrycket mot hbtq-personer

Frågan om hedersförtryck och hedersvåld har åter fått mer uppmärksamhet i den svenska debatten. Det är bra. Detta är företeelser som inte hör hemma i en modern värld och som måste motverkas. Vi måste också våga se hedersförtrycket som drabbar hbtq-personer. Hbtq-personer är idag väldigt utsatta för hedersförtryck. Att vara bög eller flata är det…

Sverige långt ifrån bäst för hbtq-personer

I samband med den internationella dagen mot homofobi och transfobi 17 maj (IDAHOT). Presenterade den internationella hbtq-organisationen ILGA sin årliga ranking över hur läget är för hbtq-personer och deras rättigheter i Europa. Sverige som för några år sedan var i den absoluta toppen parlerar nu på plats 12.   Rankinglistan ger oss ett bra tillfälle…

Homofobin måste tas på allvar

Den 17 maj är det som vanligt inte bara Norges nationaldag utan också the International Day Against Homophobia and Transphopia (IDAHOT). Det är en dag som inte borde behövas men som ännu 2017 är skrämmande aktuell. Vi ser trots alla framsteg för hbtq-personers rättigheter att det finns en utbredd homofobi på många platser i Sverige…