Öppna Moderater rullar igång nytt verksamhetsår efter stämma i Göteborg

Öppna Moderater höll förbundsstämma i Göteborg 22-23 april. Det blev en lyckad helg med mycket folk, bra stämning, trevliga debatter och en härlig bankett. Vid stämman klubbades 4 propositioner och 7 motioner. En ny förbundsledning under omvalde förbundsordföranden Fredrik Saweståhl valdes.

Förbundsstämman kunde blicka tillbaka på ett framgångsrikt år där Öppna Moderater slagit nya rekord både i antal medlemmar och i medial synlighet. Förbundet har dessutom växt med ett nytt distrikt till totakt 11 och besökt rekordmånga Pride-festivaler för kampanj.

Stämman som hölls på Moderaternas Västra Götalands kansli öppnades av regionstyrelsens ordförande i Västra Götaland Johnny Magnusson. Årets stämmotalare var ordföranden i West Pride Tasso Stafilidis som talade engagerat om arbetet med att göra Göteborg till en hbtq-vänlig stad och om det utsatta läget för hbtq-personer i många länder. Stämman gästades även av representanter från vår systerorganisation Åpne Höyre.

Fyra propositioner behandlades varav två politiska. Ett kommunpolitiskt program med 46 punkter antogs liksom propositionen om stärkt trygghet i samhället. Sju motioner avhandlades och bland dessa kan nämnas att friskförklara transsexuella och ett förbättrat arbete mot hedersförtryck, hbtq-utbildning för nyanlända och en rätt för den som bytt kön att få ut betyg m.m. i det nya namnet.

Lördagen avrundades med en trevlig bankett som leddes av riksdagsledamot Hans Rothenberg som toastmaster. Kvällen bjöd på god mat, sång, tal och mingel.

Den nya förbundsstyrelsen består av:

Förbundsordförande:          Fredrik Saweståhl, Stockholm

Vice förbundsordförande:  Jenny Edberg, Stockholm
Edith Escobar, Syd

Ledamöter:                        Johan Bergquist, Södermanland
Tobias Björk, Väst
Jonas Hellsten, Halland
Anders Karlsson, Stockholm
Hannes Kataja, Västmanland
Robert Mellberg, Stockholm
Lars Sporrong, Stockholm
Alexandra Ward Slotte, Sydost