Bra drag på Sverigemötet för Öppna Moderater

Norra Europas största årliga politiska möte är Moderaternas Sverigemöte. I fredags och lördags (24-25/3) samlades runt 1700 moderater i Karlstad för årets upplaga. Öppna Moderater var givetvis på plats med en bred representation från såväl förbundet som våra olika distrikt.

 

Vi bemannade en informationsmonter om oss och vår verksamhet samt höll i ett seminarium. Under Sverigemötet delade vi också ut pris till den moderatledda kommun som jobbat bäst med hbtq-frågor. Vinnare i den mätningen blev Tyresö kommun utanför Stockholm.

 

Vår monter var enligt många av de som stannade till för att prata om vår verksamhet och vad vi jobbar med snygg med den nya fondväggen och det material som fanns att tillgå. Under ledning av vice förbundsordförande Jenny Edberg värvades en ra bit över 50 nya medlemmar till Öppna Moderater under konferensen.

 

På lördags förmiddag var Öppna Moderater ansvariga för ett av de parallella seminarier som fanns i programmet. Fredagen var vikt åt korat seminarier kring sakfrågor och längre workshops för att förankra och diskutera den pågående politikutvecklingen i Moderaterna. Lördagen var dedikerad till partiets olika delar, nätverk och sidoorganisationer som alla hade varsitt seminarium. Vårt hade rubriken ”Så blir din kommun bäst i Sverige på Hbtq-frågor”. Seminariet lockade drygt 40 deltagare och leddes av vice förbundsordförande Edith Escobar som var moderator. I panelen medverkade förbundsordförande Fredrik Saweståhl och förbundsstyrelseledamot Jonas Hellsten som är kommunpolitiker i Laholm och också en av de två i förbundsstyrelsen som ansvarat för den kommunundersökning som Öppna Moderater genomfört för att se på hur Moderaterna arbetar med hbtq-frågor i alla de knappt 100 kommuner runt om i hela landet som partiet är med och styr.

 

Undersökningen som skickats ut till gruppledarna i alla kommuner där Moderaterna ingår i styret har gett många intressanta inblickar i hur arbetet med hbtq-frågor går inom vårt parti. Undersökningen leddes av Jonas Hellsten och förbundsstyrelseledamot Johan Bergquist. Svaren sammanställdes och förbundsstyrelsen korade en vinnare vid sitt möte i början av mars. Vinnare blev Tyresö kommun. Förbundsstyrelsen ville också lyfta fram Kumla kommun. Därför bjöd såväl Moderaternas gruppledare i Tyresö Dick Bengtson som Moderaternas förstanamn i Kumla Oskar Svärd in att delta i panelen på seminariet på Sverigemötet. På seminariet delades des också ut diplom och blommor till Dick Bengtson som representant för vinnarkommunen Tyresö.

 

Panelen fokuserade dels på hur vi genomfört undersökningen och på de svar vi fått från Tyresö och Kumla och dels på konkreta exempel på saker som en kommun kan göra. Bland de saker som lyftes från kommunerna fanns vikten av att jobba brett med utbildning och få med sig chefer i organisationen för att policies och riktlinjer ska få ett riktigt genomslag i verksamheten. Tyresö lyftes särskilt för att ha jobbat med hbtq-certifiering av socialtjänsten samt att ha dragit igång fritidsgårdsverksamhet för unga hbtq-personer och ha tydliga krav på att vara inkluderande för hbtq-personer för att kunna få bidrag från Kultur- och Fritid. Kumla lyfte upp vikten av att jobba mot skolan och att involvera elever och personal i arbetet med likabehandlingspolicyn och hur den ska implementeras.

 

Sverigemötet avslutades sedan med ett starkt och personligt tal av Sveriges nästa statsminiser Anna Kinberg Batra.

 

Sammanfattningsvis var det bra drag på Sverigemötet 2017.