Insändare – Viktigt att bedriva en politik som hjälper transindivider

Den 20 november är det återigen dags att hedra de som blivit mördade på grund av transfobi. Enligt transrestect.org är 2016 ett år som inneburit en ökning av mord med transfobiska motiv.

Enligt rapporten ”Psykisk ohälsa är vanligare bland transpersoner”, baserad på en enkätundersökning genomfört av Folkhälsomyndigheten tillsammans med Karolinska Institutet 2015, är självmordstankar, diskriminering, våld och kränkande behandling vanligt förekommande bland transpersoner i Sverige idag. Det är bara att konstatera att utvecklingen går åt fel håll eller åtminstone stannat.

Att kravet på sterilisering är nu borta ur lagen är bra, men det räcker inte! Modernisering av lagen om könsfastställelse är bra, men det räcker inte!

Att som transsexuell leva under hot på grund av den du är får aldrig accepteras och normaliseras. Det är därför viktigt att bedriva en politik som hjälper transindivider i det dagliga livet.

Att varje individ ska äga rätten att definiera sig själv eller bli tilltalad som hen vill, borde vara en självklarhet i ett modernt samhälle. Det offentliga Sverige måste bli en förebild.

Vi Öppna moderater ser det som nödvändigt att genomföra en ”translyft” som innebär en ökning av kunskapen inom skolan, vården och annan offentlig verksamhet. Vi måste se över lagstiftningen, samt attityder och bemötande i varje politiskt styrd verksamhet.

Öppna moderater vill att samhället ska lyckas med att möta upp transpersoners behov och arbeta fram en plan för att minska siffran i statistiken över mördade personer på grund av transfobi, eller transpersoner som mår psykiskt dåligt. Varje person i statistiken är en person för mycket!

Låt oss nu den 20:e ägna en stilla tanke åt de som blivit mördade på grund av transfobi. Låt oss nu hedrar alla de som fallit offer och jobba vidare för att minska antalet i framtiden.

Edith Escobar
Distriktsordförande Öppna Moderater Syd

Kim Nilsson
Ledamot Öppna Moderater Syd