Dags för Stefan Löfven att börja leverera! När tillsätts utredningen om att ta bort informationsplikten för HIV Positiva!

 

Frågan om informationsplikt för HIV positiva har diskuterats och debatterats flitigt de senaste åren. Alltfler har insett det orimliga i att ha en informationsplikt för HIV positiva med knappt mätbara värden av virus. Informationsplikten har med all rätt tjänat ut sitt syfte.

Olika politiker har genom sina riksdagsledamöter försökt få tillstånd en förändring, ett upphävande av informationsplikten. Regeringen Löfven har dock varit fullständigt tondöv och har valt inte ta upp frågan till behandling.

Den 4:e mars 2020 fattade Riksdagen ett beslut om att ta bort informationsplikten för personer som lever med omätbara virusmängder.

Än idag den 1:a december har regeringen inte tillsatt utredningen, än mindre sett till att den finns med på listan över planerade utredningar. Regeringen Löfven verkar inte ha som mål att genomföra utredningen, vid kontroll med departementet visar det sig att det sig att något äskande om medel för utredningens genomförande inte har gjorts.

  • Det är ytterst beklagligt att en socialdemokratisk statsminister i Stefan Löfven inte rättar sig efter Riksdagens beslut. Riksdagens beslut är tydligt, Regeringen ska utreda frågan och förbereda ett avskaffande av informationsplikten. Säger Öppna Moderaters förbundsordförande Kim Nilsson.

Det ter sig märkligt att en regering bestående av Socialdemokrater och Miljöpartister på ett så tydligt sätt duckar i frågan om avskaffande av informationsplikten. Den första motionen om ett avskaffande kom redan år 1999, för över 20 år sedan.

  • Det är uppenbart så att Stefan Löfven inte anser det så viktigt att följa Riksdagsbeslut. Han eller hans statsråd synes ge sig själva en rätt att förhala och fördröja vissa typer av beslut. Stefan Löfvén lovade redan 2012 att informationsplikten skulle avskaffas. Nu åtta år senare med en enig riksdag så är det i hans regering som riksdagsbeslutet förhalas, det är en skam, säger Öppna Moderaters förbundsordförande Kim Nilsson.

 

 

  • Nu är det hög tid att Regeringen sätter ned foten och tillsätter utredningen i enlighet med Riksdagens beslut. Svenska folket ska inte behöva nöja sig med en statsminister som i vissa frågor uppenbarligen väljer att vara extremt saktfärdig, säger Öppna Moderaters förbundsordförande Kim Nilsson avslutningsvis.

  

 

Frågor rörande detta pressmeddelande besvaras av:

Kim Nilsson Förbundsordförande  Telefon : 0708 – 89 72 72    kim.nilsson@moderaterna.se