Viktiga HBTQ-segrar på Moderaternas partistämma

På Moderaternas partistämma i Västerås som genomfördes den 17 – 20 oktober deltog Öppna Moderater. Glädjande nog beslutade partiet bifall till en rad viktiga HBTQ-frågor. Förbundets presidie bestående av Kim Nilsson, Tobias Björk och Sophia Ahlin var på plats och deltog i debatten. 

-Jag är extremt stolt över motionerna från våra distrikt och lika stolt över att partiet ställt sig bakom många viktiga förslag. Det är tydligt att när det kommer till frihetsfrågor är Moderaterna den drivande kraften för hbtq-personers rätt att leva och vara den de själva vill, säger förbundsordförande Kim Nilsson.  

-Det var positivt att partiet uppmärksammar situationen för äldre hbtq-personer. Vi måste få en djupare förståelse för att säkerställa att kunna ge en bra och värdig vård och omsorg när gruppen hbtq-seniorer ökar, menar Sophia Ahlin, vice ordförande i Öppna Moderater.  

 

– Det är mycket bra att vi lyckats sätta ljuset på fler viktiga frågor för vårt community. Vi vill skapa nationella möjligheter för pedagoger, skolpersonal och personal inom socialförvaltningen att öka sina kunskaper och förståelse för unga transpersoners livsvillkor. Det kommer bli en viktigt satsning för att minska den psykiska ohälsan som många unga transpersoner upplever, säger Tobias Björk, vice ordförande i Öppna Moderater.

 

Beslut på Moderaternas partistämma rörande HBTQ-området

  • Partiet står nu upp för att aktivt arbeta för att riktlinjerna, för att bli godkänd som bloddonator, skall ses över så att fler som önskar att donera får möjligheten, på lika villkor.
  • Partistämman beslutade att Moderaterna ska verka för att alturistiskt surrogatmödraskap ska tillåtas i Sverige.
  • Rörande surrogatfrågan beslutade Moderaterna att verka för att lagstiftningen förtydligas för att de familjer med barn som tillkommit genom surrogatmoderskap utomlands ska få en bättre rättslig situation i Sverige och samma självklara trygghet som andra familjer. 
  • Partiet biföll att föräldraskapspresumtion för gifta och registrerade partners ska regleras i en könsneutral lag. 
  • Bifall till att nationella möjligheter skapas för pedagoger, skolpersonal och personal inom socialförvaltningen att öka sina kunskaper och förståelse för unga transpersoners livsvillkor
  • Partiet beslutade att Moderaterna verkar för att en djupare och mer aktuell undersökning görs på hur HBT-personer uppfattar den vård och omsorg som ges
  • Bifall till att Moderaterna verkar för att rutiner för hur vård och omsorg till äldre personer som är hivpositiva ska ges, ses över och uppdateras vid behov

 

Fakta
Öppna Moderater firar 40 år i år och är en officiell del av Moderaterna.